NaftaGaz.pl | Szukaj | Wiadomości N&GB | Webmail | Archiwum
   
    TEMAT SPECJALNY | GAZ | NAFTA | ELEKTROENERGETYKA | TARGI, KONFERENCJE | TECHNOLOGIE
Okładka
  zaawansowane

  Redakcja

Redakcja

"Nafta&Gaz Biznes", ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
fax (012) 619-78-37
tel. (012) 294-32-51
redakcja@usi.pl

Redaktor naczelny
James Angelus

Sekretarz redakcji
Agnieszka Kozak   tel. (012) 294-32-51

Zespół
Anna Biedrzycka   tel. (012) 294-32-50
Katarzyna Urbańczyk-Kogut    tel. 294-32-47
Daniel Bienkiewicz

Współpracownicy
Andrzej Bogunia-Paczyński
Marek Chmielewski
Włodzimierz Kotowski
Tadeusz Stec
Zygmunt TrześniowskiWydawca

USI Poland Sp. z o.o.
Ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
fax (012) 619-78-37
tel. (012) 294-32-49

Prezes Zarządu
James Angelus    tel. (012) 294-32-49


Reklama, prenumerata

marketing@usi.pl
tel. (012) 294-32-45

Beata Mucha   tel. (012) 294-32-48
Marcin Żupnik   tel. (012) 294-32-48

Anna Pałka (prenumerata)
tel. (012) 294-32-44


Administracja

tel. (012) 294-32-44


Księgowość

Kancelaria Podatkowo-Prawna
mgr Agata Wantuch

Skład i przygotowanie do druku

Wróć


  Słowo wstepne Słowo wstępne

Redaktor Naczelny


  Kalendarium Więcej kalendarium
 · World Petroleum Congress/Rio Oil & Gas Expo
1-5.09.2002
 · ENERKOM'2002
5.09--8.09.2002
 · INSTAL EXPO
11.09--13.09.2002
 · ENERGETAB 2002
17.09--19.09.2002
 · SPE
22.09--27.09.2002