NaftaGaz.pl | Szukaj | Wiadomości N&GB | Webmail | Archiwum
    TEMAT SPECJALNY | GAZ | NAFTA | ELKTROENERGETYKA | TARGI, KONFERENCJE | TECHONOLOGIE
Okładka
  zaawansowane

  Reklama

"Nafta & Gaz Biznes"  jest niezależnym miesięcznikiem zajmującym się problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce i na świecie, kierowanym do przedstawicieli średniego i wyższego szczebla zarządzania w tej branży. Pismo poświęcone jest zagadnieniom związanym z produkcją oraz przetwórstwem ropy naftowej i gazu: od poszukiwań tych surowców, przez ich wydobycie i przeróbkę - po sprzedaż detaliczną produktów powstałych w wyniku ich przetworzenia.

Bezstronność i obiektywizm naszego pisma, ciekawe artykuły autorstwa profesjonalistów i bogactwo informacji, pochodzących z liczących się agencji prasowych, a także od naszych korespondentów na całym świecie, umożliwiły nam zdobycie i ugruntowanie pozycji czołowego pisma branży naftowej i gazowniczej w Polsce. Ponadto miesięcznik "Nafta & Gaz Biznes" posiada wyłączność na przedruk publikacji z "Oil & Gas Journal", największego czasopisma branży naftowej w USA, które ukazuje się od 1902 roku.

Obecnie "Nafta & Gaz Biznes" wydawany jest w nakładzie ponad 7000 egzemplarzy, które - zawsze na początku każdego miesiąca - są rozprowadzone wśród Czytelników w prenumeracie, prowadzonej przez nasze Biuro Sprzedaży Reklam i Prenumeraty, a także przez RUCH S.A. i wszystkie urzędy pocztowe w kraju.

Od czerwca 1997 magazyn dostępny jest w internecie

http://www.usi.pl

Proponujemy Państwu także wkładkowanie materiałów promocyjnych do naszego magazynu, który przesyłany jest pocztą pod konkretne adresy i w ściśle określonym czasie do Czytelników, bądź też wysyłanie zleconych przez Państwa materiałów oddzielnie pod adresy figurujące w naszej bazie danych.

FORMAT REKLAM W MIESIĘCZNIKU "NAFTA & GAZ BIZNES"

strona nieparzysta 

strona parzysta

tzw. "rozkładówka" (strona parzysta i nieparzysta)

artykuł promocyjny (wywiad, reportaż z firmy, sylwetka 
przedsiębiorstwa) cena dotyczy 1 strony w magazynie

II strona okładki

III strona okładki

IV strona okładki

1/2 strony nieparzystej

1/2 strony parzystej

1/4 strony

podwał (u dołu -na szerokość całej strony -
wysokość 50mm)

logo firmy o wymiarach 50mm x 50mm w dolnym 
części I strony okładki 

informacje promocyjne - krótsze formy 
dziennikarskie, przygotowywane przez dziennikarzy "N&GB" na stronach redakcyjnych (Kalejdoskop, 
Z kraju, itp.) 

fotografia reklamowa firmy na stronach redakcyjnych 
o wymiarach: ok. 115mm x 75mm

1 moduł (54 x 76 mm)

specjalne formy reklamy

wkładkowanie do magazynu 
(w zależności od wagi insertu)

Proponujemy fachowe wykonanie reklam w naszym studiu graficznym.
Przygotowanie zwiększa cenę reklamy o 10%  

 • Rabaty w przypadku zamówienia: 
 • pakietu czterech reklam - 15%
  pakietu sześciu reklam - 25%

  OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW GOTOWYCH DO DRUKU

  Reklamy kolorowe:

  - format strony po obcięciu: 203 x 290 mm
  - opisane wyciągi barwne w skali 1:1, w standardzie CMYK do druku offsetowego wraz z próbą cromalinową, wykonaną z dostarczonych wyciągów. Rozpiętość tonalna rastra: 5-97%, liniatura 150 lpi, rozdzielczość wyciągów 2540 dpi (raster standard)
   

  Wróć


    Słowo wstepne Słowo wstępne

  Redaktor Naczelny


    Kalendarium Więcej kalendarium
   · World Petroleum Congress/Rio Oil & Gas Expo
  1-5.09.2002
   · ENERKOM'2002
  5.09--8.09.2002
   · INSTAL EXPO
  11.09--13.09.2002
   · ENERGETAB 2002
  17.09--19.09.2002
   · SPE
  22.09--27.09.2002

    Rozmowa Więcej kalendarium
  - Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo energetyczne, Rada Ministrów co dwa lata przedstawia Sejmowi ocenę realizacji założeń polityki energetycznej państwa wraz z propozycjami ich korekty, a także krótkoterminową prognozę rozwoju sektora energetycznego. Czy Sejm już tę ocenę otrzymał? Jeśli tak, jakie płyną z niej wnioski. Jeśli nie - kiedy należy się jej spodziewać?

  Jakość przede wszystkim
  - Poszukiwanie nowych źródeł energii odnawialnej uznano za jeden z priorytetów wspólnej polityki ekologicznej UE.
  Zawsze o krok do przodu
  - Firma Castrol wytwarza ok. 5 tys. produktów naftowych. Które z nich mają wiodące znaczenie dla firmy?