NaftaGaz.pl | Szukaj | Wiadomości N&GB | Webmail | Archiwum
    TEMAT SPECJALNY | GAZ | NAFTA | ENERGETYKA | TARGI, KONFERENCJE | TECHONOLOGIE
Parafiny
  zaawansowane

  Dodatek specjalny

Parafiny
Rozwój tworzy jakość
Woski naftowe, z których jako produkty finalne uzyskiwane są parafiny i mikrowoski, stanowią jeden ze składników ropy naftowej, będącyący mieszaniną n-parafin, izoparafin, cykloparafin oraz ich kompozycji z węglowodorami naftenowymi i aromatycznymi. Jakość i ilość wosków otrzymywanych z rop naftowych zależy od rodzaju surowca oraz procesów stosowanych w ich przeróbce. Najbardziej typowe destylaty olejowe zawierają od 15 do 20 % wosków naftowych.

Halina Syrek

Zgoda buduje
Fabryka Parafin Naftowax Sp. z o.o. - producent parafin i specyfików parafinowych - jest jedną z kilku spółek Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia, wyodrębnioną w procesie restrukturyzacji.
Surowe normy gwarantuję wysoką jakość
Surowcem niezbędnym do produkcji parafiny jest gacz parafinowy, będący produktem ubocznym przy produkcji olejów smarnych. Otrzymuje się go w wyniku destylacji próżniowej oleju mineralnego oraz procesu odparafinowania destylatów próżniowych.

Ze świecą szukać
Firma Parafiny-Rafineria Jasło Sp. z o.o. jest największym krajowym producentem parafin i mas parafinowych. Przedsiębiorstwo posiada blisko 50% udziałów w produkcji i sprzedaży tych wyrobów w Polsce. Spółka rozprowadza rocznie ok. 12 tys. ton parafin oraz 25 tys. ton mas parafinowych, z czego 30% trafia na eksport do Niemiec oraz krajów Europy południowej.

Dorota Litarowicz-Becla

Parafina - jak to "działa"?
Szanowni Państwo, być może zapoznaliście się już z tekstami mówiącymi o tym, jak otrzymuje się parafiny oraz produkty o charakterze zbliżonym do parafin. Wiecie już z pewnością, że parafiny oprócz najbardziej popularnego zastosowania do produkcji świec i zniczy są używane w przeróżnych dziedzinach. Wiecie pewnie również, że z niektórych obszarów są one skutecznie wypierane przez polimery. Na szczęście dla producentów, takich jak nasza Fabryka Parafin Naftowax, ciągle w pewnych zastosowaniach zastąpić parafin się nie da albo jest to po prostu nieopłacalne.

Mariusz Motyka

Odparafinowanie rozpuszczalnikowe - 1300
Rafinaty (z których tworzy się nasze smarowe oleje bazowe), powstałe na instalacji ekstrakcji furfurolem, gdzie zostały oczyszczone ze związków aromatycznych, trafiają na instalację odparafinowania rozpuszczalnikowego - 1300, której zadaniem jest usunięcie z nich związków parafinowych. Nazywana jest popularnie instalacją Di-Me od nazw używanych na niej rozpuszczalników. Na tej instalacji powstają gacze parafinowe - cenny produkt eksportowy Rafinerii Gdańskiej.

Bogusław Posmyk  Słowo wstepne Słowo wstępne

Redaktor Naczelny


  Kalendarium Więcej kalendarium
 · IV Konferencja Naukowo-Techniczna
14.05--15.05.2002
 · Energex '2002
19.05--24.05.2002
 · Rynek Gazu 2002
21.05--22.05.2002
 · ELTARG
21.05--24.05.2002
 · V Krajowa Konferencja Techniczna
23.05--24.05.2002

  Rozmowa Więcej kalendarium
- Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo energetyczne, Rada Ministrów co dwa lata przedstawia Sejmowi ocenę realizacji założeń polityki energetycznej państwa wraz z propozycjami ich korekty, a także krótkoterminową prognozę rozwoju sektora energetycznego. Czy Sejm już tę ocenę otrzymał? Jeśli tak, jakie płyną z niej wnioski. Jeśli nie - kiedy należy się jej spodziewać?

Jakość przede wszystkim
- Poszukiwanie nowych źródeł energii odnawialnej uznano za jeden z priorytetów wspólnej polityki ekologicznej UE.
Zawsze o krok do przodu
- Firma Castrol wytwarza ok. 5 tys. produktów naftowych. Które z nich mają wiodące znaczenie dla firmy?