NaftaGaz.pl | Szukaj | Wiadomości N&GB | Webmail | Archiwum
    TEMAT SPECJALNY | GAZ | NAFTA | ENERGETYKA | TARGI, KONFERENCJE | TECHONOLOGIE
Okładka
  zaawansowane

  Szukaj na stronach naftagaz.pl

Szukaj:
Rezultatów na stronie: Format: w:


  Słowo wstepne Słowo wstępne

Redaktor Naczelny


  Kalendarium Więcej kalendarium
 · IV Konferencja Naukowo-Techniczna
14.05--15.05.2002
 · Energex '2002
19.05--24.05.2002
 · Rynek Gazu 2002
21.05--22.05.2002
 · ELTARG
21.05--24.05.2002
 · V Krajowa Konferencja Techniczna
23.05--24.05.2002

  Rozmowa Więcej kalendarium
- Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo energetyczne, Rada Ministrów co dwa lata przedstawia Sejmowi ocenę realizacji założeń polityki energetycznej państwa wraz z propozycjami ich korekty, a także krótkoterminową prognozę rozwoju sektora energetycznego. Czy Sejm już tę ocenę otrzymał? Jeśli tak, jakie płyną z niej wnioski. Jeśli nie - kiedy należy się jej spodziewać?

Jakość przede wszystkim
- Poszukiwanie nowych źródeł energii odnawialnej uznano za jeden z priorytetów wspólnej polityki ekologicznej UE.
Zawsze o krok do przodu
- Firma Castrol wytwarza ok. 5 tys. produktów naftowych. Które z nich mają wiodące znaczenie dla firmy?